Muzejska tura

Svi ljubitelji umjetnosti poći će sa nama tragom duha umjetnosti Bosne i Hercegovine. Slikari, kipari, vajari, pjesnici, pisci, vijekovima su prolazili kroz našu državu ostavljajući svoje tragove u njoj. Danas postoje mnoga mjesta na kojima se okupljaju nove generacije mladih umjetnika, kako bi u ovom modernom svijetu sačuvali tradiciju, kulturu i umjetnost, ove naše male ali lijepe države. Svrzina kuća, Despića kuća, Brusa Bezistan, Muzej Jevreja i Muzej Sarajevo 1878-1917 članovi su krovne institucije Muzej Sarajeva.

image descriptionVeć ste imali priliku upoznati se sa Muzejom Jevreja, pa ćemo naše današnje putovanje početi u Muzeju Sarajeva 1878-1917. Zašto je ovaj muzej bitan? Zato što se u njemu nalazi stalna izložba koja prikazuje Sarajevo u periodu austrougarske vladavine. Ova izložba počinje prikazivanjem događaja koji su prethodili aneksiji Bosne i Hercegovine, a završava se Prvim svjetskim ratom i učešćem Bosne u njemu. Teme prikazane na ovoj izložbi su : otpor okupaciji, nova administrativna uprava, kultura življenja, kulturna i vjersko-prosvjetna društva, štampa i publikacije, aneksija i bosanski sabor, atentat na prijestonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, te Prvi svjetski rat. Najinteresantnija činjenica je da se Muzej nalazi upravu u zgradi ispred koje su ubijeni Ferdinand i Sofija, te da se na samoj izložbi mogu vidjeti lutke sa njihovim likovima u prirodnoj veličini. Posjetom ovog muzeja razumjet ćete načine na koje je novi stil gradnje formirao Sarajevo, te kako je nova moda uz tradiciju stvorila kulturu življenja. Postaće vam jasno, šta i kako se u Sarajevu živi.

downloadNaša naredna lokacija nalazi se u neposrednoj blizini ovog muzeja, a radi se o Brusa Bezistanu. Ovaj monumentalni objekat izgradio je davne 1551. godine Rustem-paša, vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koja se proizvodila u Brusi. Ovaj bezistan sa svojih 6 krovnih kupola jedna je od najinteresantnijih građevina na Baščaršiji. Pravougaone je osnove i sa četiri ulaza na sve četiri strane svijeta, povezuje zanatske ulice Kundurdžiluk, Veliki i Mali čurčiluk sa Abadžilukom i čaršijom. Nakon rekonstrukcije u bezistanu se nalazi trajna izložba, zasnovana na hronološkom principu. Ovdje imate priliku da pogledate materijale prikupljene iz najstarijeg bosanskog doba, doba Ilira. Na galeriji se nalaze eksponati iz osmanskog perioda, te vremena austrougarske uprave.

Nakon ovog obilaska i kraćeg predaha uz kafu, krećemo dalje prema Despića kući. Ova kuća pripadala je staroj imućnoj pravoslavnoj porodici, koja je kuću poklonila Gradu. Značaj ove kuće nosi činjenica da su u njoj odigrane prve predstave, pa se može smatrati pretečom teatra u našem gradu.  Danas kuća prikazuje život bogate porodice minulih vremena. Proglašena je nacionalnim spomenikom 2005. godine.

muzej_svrzina_kuca_sarajevoPut nas, uskim ulicama Sarajeva vodi do predivne Svrzine kuće, koja kao da je poput nekog cvijeta prirodno iznikla na sred ulice. Ova kuća predstavlja život imućne muslimanske porodice sa kraja 18. i početka 19. stoljeća. U mnogim arhitektonskim naučnim teorijama ova kuća navodi se kao primjer bosanske arhitekture osmanskog perioda, koja je definisala bosanski arhitektonski sklop.Sastoji se iz slijedećih komponenata: ograda, koja je određivala ulicu i jasno odvajala privatni (haremluk) od javnog prostora (selamluk), dvorište, koje je bilo obloženo oblim kamenom, šadrvan, fontana ili česma, koja je služila za održavanje higijene prije ulaska u kuću, hajat, prizemlje, gdje se okupljala familija, te divanhana na spratu, koja je bila privatnog karaktera, a korištena uglavnom za odmor i uživanje pogleda na čaršiju ili u prirodu. Kuća je posjedovala cvjetnjak đul-bašću i povrtnjak.

Uživanje u starobosanskoj kulturi i umjetnosti nastavit ćemo u nešto modernijem stilu. Idemo do Historijskog muzeja. Ovaj muzej osnovan je 13. novembra 1945. Do danas Muzej je više puta mijenjao ime i širio svoju djelatnost, te hronološki proširivao granice istraživačkog i prikupljačkog rada prema prošlosti i sadašnjosti. Tematska struktura Muzeja, kao centralne institucije za proučavanje i muzeološko prikazivanje historije Bosne i Hercegovine obuhvata cjelokupnu historiju ove države, od prvih slavenskih država do današnjih dana. Trenutno su u Muzeju postavljene dvije stalne tematske izložbe: “Bosna i Hercegovina kroz stoljeća” i “Opkoljeno Sarajevo”. U ovom Muzeju svako će pronaći nešto za sebe. U njemu se može potrošiti i nekoliko sati.

zemaljski_muzej_sarajevo_bihU neposrednoj blizini ovog muzeja je i Zemaljski muzej. Dozvolite nam da vam ispričamo priču o njemu. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je 1888. godine i najstarija je moderna kulturna i naučna ustanova u Bosni i Hercegovini zapadnog tipa.  Budući da je prostor u kome je Muzej bio prvobitno smješten uskoro postao suviše skučen i nepogodan, 1908. godine pristupilo se izgradnji novih zgrada. Odlučeno je da se gradi muzejsko zdanje paviljonskog tipa u koje će se smjestiti kao zasebne cjeline sve postojeće zbirke. Odjeljenje za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke pružalo je mogućnosti da svako za sebe pronađe nešto posebno. Botanički vrt koji se nalazio na sredini Muzeja bio je idealno mjesto za odmor za dušu. U ovom Muzeju pohranjena je i čuvena Hagada.

Za one koji vole historiju, imamo još jedno iznenađenje. Vodimo vas do izvornog jezgra Sarajeva i kasarni sa kojih se pruža  predivan pogled na grad.