Historijska tura

Sarajevo je grad koji je sa lahkoćom spajao i spaja istok i zapad. Grad na Miljacki, mjesto je susreta bizantskog i osmanskog carstva sa istoka, te venecijanskog, rimskog i austrougarskog sa zapada. Orijentalna osmanska četvrt predstavlja srce Sarajeva, staru gradsku jezgru i niti jedna posjeta Sarajevu ne može proći bez obilaska Baščaršije, upravo to glavni je razlog za započinjanje ture na ovome mjestu.

Historijska tura II

Za posljednji obilazak grada ostavili smo onaj najmističniji dio, onaj koji će vas sigurno natjerati da sebi  postavite pitanja, ali i da se vratite u Sarajevo. Prvo ćemo posjetiti Jediler turbe, u narodu poznatije kao turbe “Sedam braće”. Ono se nalazi u sarajevskom naselju Bistrik, na dnu ulice Š irokača. Predstavlja jedan od najpoznatijih sarajevskih mauzoleja, a za njega se veže i jedna od najpoznatijih legendi ovoga grada.

Muzejska tura

Svi ljubitelji umjetnosti poći će sa nama tragom duha umjetnosti Bosne i Hercegovine. Slikari, kipari, vajari, pjesnici, pisci, vijekovima su prolazili kroz našu državu ostavljajući svoje tragove u njoj. Danas postoje mnoga mjesta na kojima se okupljaju nove generacije mladih umjetnika, kako bi u ovom modernom svijetu sačuvali tradiciju, kulturu i umjetnost, ove naše male ali lijepe države.

Olimpijske staze Sarajeva

Posljednjih godina Sarajevo je postalo veoma popularna turistička destinacija. O tome svjedoči povećan broj turista, ali i uvrštavanje Sarajeva na brojne turističke top liste. No šta je ono što srce Bosne i Hercegovine nudi, što se može vidjeti, osjetiti, pojesti, doživjeti? Možete odabrati neku od četiri ture… Onu olimpijsku, kulturnu tradicijsku i vjersku, historijsku ili pak umjetničku. Sve zavisi od vas.

Stari grad Vratnik

Graditeljska cjelina “Stari grad Vratnik“ u Sarajevu je 2005. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine: ostaci zidova starog grada sa tabijama, kapi-kulama i kapijama i pokretno nasljeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Sedam patuljaka

Dolaskom austrougarske vlasti u BiH, samim time i u Sarajevo, glavni grad države dobio  je uz raniji profil osmanskog grada i zapadnjačko lice. Ove promjene su vidljive u političkoj organizaciji, kulturnom životu i društvenim obićajima grada. Sarajevo je u ovom periodu uvijek tretiran kao prvi grad u zemlji.

Kontaktirajte nas odmah!

12 + 9 =